Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN

• Het gastenappartement is eigendom van Barbara Cremers en wordt beheerd door Daniëlle Kutterik, hierna te noemen ‘beheerder’.
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Erve Ziegers, te Siegersteeg 3, 7734 PG Vilsteren.
• Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
• De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Erve Ziegers zijn voor rekening van de gebruikers.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
• Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
• De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Erve Ziegers ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
• Gasten van Erve Ziegers dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

RESERVERING EN BEVESTIGING

• De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
• Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Erve Ziegers een bevestiging per e-mail.
• Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief.
• Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
Betaling
• De verblijfskosten in Erve Ziegers dienen ófwel vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer ….. tnv Erve Ziegers o.v.v. naam en reserveringsdatum ofwel bij aankomst contant te worden voldaan.
• De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
• De prijzen van een verblijf staan vermeld op onze website..
• Bij annulering bent u altijd aansprakelijk voor 50% van het totaalbedrag van uw reservering, bij annulering binnen 2 week van te voren blijft u aansprakelijk voor 100% van het totaalbedrag.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de kamer.

Wij wensen u een aangenaam verblijf!

Heeft u ons nodig of wilt u ons iets vragen. Bel gerust even aan of neem contact op met Daniëlle Kutterik (06 225 317 17 of info@ziegers.nl)